VI TILBYDER OGSÅ / Eksportrådgivning og markedsanalyse
 

Eksportrådgivning og markedsanalyse

 For virksomheder, der ønsker at etablere sig på det brasilianske marked


Når man som dansk virksomhed vil etablere sig på det brasilianske marked, er der mange ting, der er nødvendige at overveje og undersøge. Blandt andet er det vigtigt at gøre sig overvejelser i forhold til kanaler på markedet, etableringsformer samt told- og skatteregler, samtidig med, at det også er vigtigt at tage højde for kulturelle forskelle mellem Danmark og Brasilien.
Med vores store kendskab til det brasilianske marked og samfund, den brasilianske forbruger, trends og tendenser hjælper BrasilienKonsulenten jer med at klarlægge jeres virksomheds behov og ønsker, og giver jer redskaber og rådgivning, I kan bruge i den videre beslutningsproces omkring jeres engagement i Brasilien.

Vi rådgiver bl.a. i:

  • Markedsforhold, herunder beskrivelse af markedet, data om markedets størrelse, information om markedets udvikling samt oversigt over vigtige aktører på markedet
  • Konkurrentanalyser
  • Regler og lovgivning, eksempelvis i forhold til told og skat
  • Etableringsformer (eksempelvis gennem joint venture-partnerskab, etablering af filial eller datterselskab, gennem agentaftale eller produktion)
  • Infrastruktur og logistik
  • Strategisk placering i forhold til branche
  • ”Matchmaking” og udvælgelse af potentielle partnere
  • Deltagelse som facilitator/tolk/kulturekspert i møder med potentielle kunder
  • Udarbejdelse af præsentationsmateriale på portugisisk
Vi skræddersyer rådgivningen til jeres situation og giver jer de en lang række værdifulde redskaber til at forberede jer på at komme ind på det brasilianske marked.
 
 
 
 
As part of the commercial section Nana has served as a ”bridge” between Danish and Brazilian companies within a variety of sectors and through this acquired a unique insight in these businesses’ export strategies. Nana has assisted the commercial advisers at the Consulate General in all phases of the export related work: market surveys, establishment of contact to Brazilian companies, preparation – and participation – in Danish companies’ visits to Brazil."
-Eva Bisgaard Pedersen, Generalkonsul, Det Danske Generalkonsulat i Säo Paulo
BrasilienKonsulenten v. Signe Ørom | Veksøvej 173, 2700 Brønshøj - Danmark | Tlf.: +45 27346999 | signe@brasilienkonsulenten.dk