VI TILBYDER OGSÅ / Oversættelse
 

 

Oversættelse
dansk - portugisisk og
portugisisk - dansk

Oversættelsesopgaver for virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner

BrasilienKonsulenten udfører oversættelsesopgaver af alle typer mellem dansk og portugisisk, som det tales i Brasilien. Skal du eksempelvis have oversat salgsmateriale til det brasilianske marked, så kontakt os for at aftale nærmere.

Vi bruger dygtige og kvalificerede oversættere, der er uddannede i sprog og oversættelse og enten er fra Brasilien eller har boet der gennem længere tid. Oversætterne oversætter altid til deres modersmål, og teksterne korrekturlæses af en person, der har stort kendskab til både dansk og portugisisk, som det tales i Brasilien.

På den måde sikrer vi, at oversættelsen bliver præcis, og at der tages højde for kulturelle forståelser indlejret i sproget. Med vores indsigt i kulturen bag sproget sikrer vi, at oversættelsen er præcis, så der ikke opstår misforståelser og tvivl.
 
Vi har stor erfaring med komplicerede oversættelsesopgaver, og vi er specialiserede i de mange nuancer i det portugisiske sprog.
 
Vi oversætter også officielle dokumenter, der skal legaliseres og apostille-påtegnes. En legalisering eller apostillering er en statslig bekræftelse fra Udenrigsministeriet, der gør dokumentet gyldigt i ind- og udland. Når et dokument påtegnes en Apostille, er yderligere legalisering ikke nødvendig, hvis dokumentet anvendes i ét af de ca. 100 lande, som er omfattet af Apostille-konventionen.

Vi oversætter også mellem dansk og latinamerikansk og europæisk spansk.

Kontakt os for at høre nærmere.
 
BrasilienKonsulenten oversætter også mellem dansk og latinamerikansk spansk som det tales i de enkelte lande, samt mellem dansk og spansk som det tales i Spanien. Vi henviser her til vores søstervirksomhed, Connecting Cultures.


BrasilienKonsulenten v. Signe Ørom | Veksøvej 173, 2700 Brønshøj - Danmark | Tlf.: +45 27346999 | signe@brasilienkonsulenten.dk