VI TILBYDER OGSÅ / International kommunikationsstrategi

 

Rådgivning om international kommunikationsstrategi

For virksomheder med engagement i Brasilien og/eller Latinamerika generelt

 

Ofte oplever vi, at danske virksomheder på nogle punkter ikke tilpasser deres værdigrundlag til den nye kulturelle kontekst, den skal være en del af, når virksomheden udvider til eksempelvis det latinamerikanske marked.

BrasilienKonsulenten hjælper jer med at udarbejde en interkulturel kommunikationsstrategi, som sætter fokus på værdisættene fra begge kulturer, og som giver virksomheden mulighed for at få det bedste fra begge ’verdener’.

Vi lægger vægt på arbejdet med de områder, hvor der er kontrast mellem de to forretningskulturer, men fokuserer også på ligheder og på, hvor det kan være en god ide for virksomheden at integrere elementer fra arbejds- og virksomhedskulturen på det nye marked. Herudover giver vi redskaber til, hvordan man implementerer en dansk virksomheds strategier på en kulturelt intelligent måde i eksempelvis en latinamerikansk kontekst.

Vi giver jer:

  • Kommunikationsplan: På hvilke områder er der fare for et clash mellem virksomhedens værdier og værdier, som er gældende i brasiliansk og/eller latinamerikansk forretningskultur?

  • Løsningsforslag: Hvordan kan man integrere de mest positive elementer fra begge kulturers værdisæt i en fælles strategi?

  • Afslutning: Udarbejdelse af forslag til implementering af den nye interkulturelle kommunikationsstrategi.
 
Vi udarbejder strategien med udgangspunkt i en analyse af virksomhedens værdigrundlag og vores omfattende kendskab til arbejds- og virksomhedskultur i Brasilien og i Latinamerika generelt. I arbejdet integrerer vi elementer, redskaber og metoder fra traditionel virksomhedsfusionering med interkulturel kommunikation og virksomhedskommunikation.

 
BrasilienKonsulenten v. Signe Ørom | Veksøvej 173, 2700 Brønshøj - Danmark | Tlf.: +45 27346999 | signe@brasilienkonsulenten.dk