KULTURTRÆNING / Dansk-Brasiliansk teambuilding
 
 

 

Dansk-brasiliansk teambuilding

Træning på 'begge sider'
- for virksomheder, hvor danskere og brasilianere samarbejder på tværs af de to kulturer


Et interkulturelt samarbejde rummer et enormt potentiale, men ofte svækkes dette potentiale af mangel på kulturel forståelse og deraf misforståelser og konflikter.
 
BrasilienKonsulenten sikrer, at I får succes med det dansk-brasilianske samarbejde gennem et kulturtræningsforløb med fokus på interkulturel teambuilding af jeres danske og brasilianske medarbejdere.


Gennem forløbet giver vi en lang række redskaber til et frugtbart samarbejde. Vi har blandt andet fokus på:

  • Hvordan man begår sig kulturelt intelligent i et interkulturelt samarbejde
  • Hvordan man udvikler sit globale mindset
  • Egen kulturel bagage
  • Forskelle mellem brasiliansk og dansk forretnings- og arbejdskultur, og hvordan disse forskelle kan vendes til frugtbare fordele
  • Kommunikationen mellem kollegaer på tværs af kulturer

Forløbet vil være en kombination af øvelser og teambuilding, hvor de redskaber, vi giver, prøves af i praksis og trænes sammen.

BrasilienKonsulenten har stor erfaring i at træne interkulturelle grupper, som skal samarbejde i forskellige situationer. Vi skræddersyer forløbet til din virksomhed og jeres fælles mål.
 
Kulturtræningen kan kombineres med online-værktøjet GlobeSmart Teaming Assesment, der kan bruges til at klarlægge, hvordan man på en kulturelt intelligent måde samarbejder og driver forretning på tværs af landegrænser og kulturer. GlobeSmart giver dig muligheden for at analysere din egen kulturelle præference og se den i forhold til den kultur, du samarbejder med.
 
 
 
I forbindelse med etablering af ny fabrik i Brasilien til fremstilling af fleksible rør til gas- og olieindustrien har NOV Flexibles i løbet af 2012-2013 kørt et træningsforløb her i Danmark for mere end 70 af sine brasilianske kollegaer. I denne sammenhæng har NOV Flexibles haft stor glæde og gavn af Signe Øroms ekspertise og ikke mindst indsigt i brasiliansk kultur og mentalitet. Ikke blot evner Signe Ørom på imødekommende og humoristisk vis at fremhæve forskellene de to lande imellem, men hun formår især at formidle baggrunden for disse forskelle på en jordnær og brugbar måde, hvilket har bidraget til at gøre opholdet for kollegaerne fra Brasilien til en positiv oplevelse og gjort det nemmere for dem at fungere i en dansk hverdag. 

- Birgit Skov Nielsen, Mobility Assistant, NOV Flexibles
BrasilienKonsulenten v. Signe Ørom | Veksøvej 173, 2700 Brønshøj - Danmark | Tlf.: +45 27346999 | signe@brasilienkonsulenten.dk